Slideshow

Welkom bij AdProm

Werken aan Vernieuwing

Wijkontwikkeling, leefbaarheid, frontlijnsturing en participatie zijn de centrale thema’s in het werk van AdProm.

Graag laten wij u kennis maken met een aanpak die leidt tot nieuwe werkvormen, betrokken partijen en concrete resultaten op het snijvlak van beleid en uitvoering. Geen loze beloften maar oplossingen met draagvlak en kansen voor het wonen en werken van de toekomst.

AdProm werkt op dit moment o.a. voor:
– Staedion Den Haag: studentenparticipatie bij herontwikkeling van het Rode Dorp
Talis Nijmegen: samen met bewoners ontwikkelen van een participatieplan «

Inkijken: Participatieplan ‘Accio’