Slideshow

Leefbaarheid

Met leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk een buurt of wijk is om er te wonen of te werken.

Maar leefbaarheid draait ook om eigen kracht, om welbevinden, om richting kunnen geven aan het leven. Voor kwetsbare mensen kent leefbaarheid veel obstakels. Met participatie kunnen randvoorwaarden worden geschapen om deze mensen te stimuleren in hun zelfredzaamheid. Zo kunnen ook kwetsbare mensen de regie blijven voeren over hun eigen leven. «