Slideshow

Publieke ruimte

Vanuit AdProm is Leo van Gerven deelnemer aan het expertteam publieke ruimte van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting in Rotterdam (SEV). Dit team is opgezet om vanuit de discipline en expertise van de leden adviezen te geven voor een aandachtslocatie. Na een presentatie door locale professionals van de plannen en problemen in het gebied bezoekt het expertteam de specifieke locatie. Zij observeren, interviewen, fotograferen en schetsen.

Locaties
Het team bezocht het verkeers- en culthuurhistorisch Prins Bernardplein in Zuilen, de Groene Gordel langs de Oude Maas in Hoogvliet, het Overijsselse dorp Overdinkel en stadspark Oudegein in Nieuwegein. Andere locaties die zijn bezocht, zijn de naoorlogse Gillisbuurt in Delft, het stadscentrum van Ypenburg, de naoorlogse Buikslotermeer in Amsterdam en de Grote Markt in Groningen.
Vragen die bij iedere locatie spelen zijn:
‘Waarom maken omwonenden zo weinig gebruik van de mooie plekken in de naaste woonomgeving?’
‘We hebben goud in handen, hoe verzilveren we dat?’
‘Op welke doelgroepen en op welke schaalniveaus moeten we ons richten om publiek te trekken en te houden?’
‘Aanharken of ruimte laten voor wat er spontaan ontstaat? «