Slideshow

Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen wil een volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de leefbaarheidsplannen voor de stad. Leo van Gerven is gevraagd de inhoudelijke discussie hiertoe in het matrixoverleg voor te bereiden en te begeleiden.

Aanbevelingen
Na het analyseren van de leefbaarheidsplannen, het voeren van gesprekken met o.a. de verantwoordelijke wethouders, wijk- en buitenruimtecoördinatoren en het observeren op inhoud, proces, werkwijze en organisatie heeft AdProm de bevindingen in het matrixoverleg gepresenteerd. Na het advies voor het bepalen van de hoofdrichting van de doorontwikkeling, vond de inhoudelijke discussie plaats.
Aanbevelingen voor de vervolgstappen zijn o.a. gericht op:

  • samenhang tussen gebiedsvisie en leefbaarheidsprogramma’s
  • meer focus in de aanpak in de wijken
  • behoeften en perspectieven van bewoners
  • ruimte geven aan ondernemende bewoners «