Slideshow

Communicatie

Communicatie werkt verhelderend en bindt de medewerkers en de organisatie. Ook in de stedelijke vernieuwing is communicatie het middel dat bindt. AdProm werkt graag met nieuwe vormen van communicatie in stedelijke vernieuwing om bewoners te activeren en de interactie te stimuleren.

Wij verzorgen de communicatie bij wijkvernieuwing en bewonersparticipatie, maar ook gebiedspromotie in aandachtswijken voor gemeenten, corporaties en samenwerkingsverbanden. «