Slideshow

Stedelijke vernieuwing

In Nederland vragen naoorlogse wijken met veel goedkope huurwoningen extra aandacht. Vooral als het gaat om de leefbaarheid, het wooncomfort en de leefomgeving. Werken aan de verbetering van leefbaarheid betekent de aanpak van een complex traject. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Partijen die ieder hun eigen belangen willen waarborgen, terwijl samenwerken essentieel is. Vaak is een projectmanager nodig om het project tot een succesvol einde te brengen.

AdProm biedt u ervaren project- en procesmanagers. Zij verlenen ondersteuning bij de realisatie van uw stedelijk vernieuwingsproject waarbij bewonersparticipatie centraal staat. Stedelijke vernieuwing draait immers om mensen. Met een vernieuwende en creatieve manier van werken worden bewoners enthousiaste gesprekspartners voor de korte en lange termijnplannen. Zo dragen zij bij aan het succes van het project. «