Slideshow

Den Haag – Rode Dorp

Het Rode Dorp in Den Haag is onderdeel van de Stationsbuurt Holland Spoor en kent een grote diversiteit aan bewoners, leefstijlen en culturen. Woningeigenaar Staedion en de gemeente Den Haag willen de Stationsbuurt doorontwikkelen tot een studentenwijk, waarbij Staedion de ambitie heeft een bijzonder woonmilieu voor de studenten te creëren. Dat wil de corporatie bereiken door dit project op een innovatieve manier te realiseren, zowel in proces, communicatie als uitvoering.

Leo van Gerven van AdProm is gevraagd dit proces te begeleiden en werkt voor de planvorming intensief samen met verschillende studierichtingen van onderwijsinstellingen op hbo en universitair niveau, huidige en toekomstige bewoners en omwonenden, de gemeente en maatschappelijke organisaties. De centrale vraagstelling richt zich op de betekenis van het Rode Dorp voor haar toekomstige bewoners en de relatie tot de buurt en de stad. Uitgangspunt is de integrale gebiedsontwikkeling, waarbij het gaat om het realiseren van een duurzame wijk in sociaal, economisch en energetisch opzicht. «


inkijken: Nieuwsbrief 1 Rode Dorp

inkijken: Nieuwsbrief 2 Rode Dorp