Slideshow

Hilversum in gesprek

In Hilversum heeft het College van B&W het initiatief genomen de discussie ‘Hilversum in gesprek’ te starten voor een nieuw en beter proces om bewoners te betrekken bij stedelijke vernieuwing en bouwprojecten. Hiervoor is een werkgroep ingesteld met raadsleden, drie woningcorporaties en bewoners.

AdProm, Jan van Wezel en Leo van Gerven zijn gevraagd deze werkgroep inhoudelijk te begeleiden. In het proces wordt zowel de participatieladder als de verantwoordelijkheidsladder toegepast (wat mag men van de verschillende partijen bij een bepaalde trede op de ladder verwachten). «

download: Het advies ‘Hilversum in gesprek’