Slideshow

Nieuwe aanpak voor huurders Nijmegen – Talis

De directie van de woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft met instemming van de bewoners het participtieplan ‘Accio’ vastgesteld. Het plan is middels co-making met een projectteam van huurders en medewerkers tot stand gekomen.

Woningcorporatie Talis hecht grote waarde aan overleg met haar klanten. De tevreden klant is zelfs een van de strategische doelstellingen in het ondernemingsplan. Besloten is een programma participatie te ontwikkelen en te verankeren in de organisatiestructuur. De uitwerking van het programma pakt Talis op samen met haar klantgroepen in de vorm van co-making.

Leo van Gerven begeleidt in samenwerking met Joop Hofman van Rode Wouw als onafhankelijk procesbegeleider het projectteam naar een nieuwe participatiestructuur. Voor de aanpak wordt gewerkt met de onderzoeksmethode waarderend vernieuwen, die verloopt volgens de fasen ‘verkennen, verbeelden, vorm geven en verankeren’ «

Webversie-voorpagina
inkijken: Participatieplan ‘Accio’