Slideshow

Rotterdam – Woonstad

Bedenk een nieuw participatievoorstel. Een participatievoorstel dat past bij het Rotterdam van nu. Waar ervaringen, belangen en ideeën van bewoners een serieuze plek krijgen. Waar meer en verschillende mensen aan mee doen.

Dat was de opdracht aan het participatieteam: een team van bewoners en medewerkers van Woonstad Rotterdam.

Vanaf de start heeft het participatieteam samengewerkt. Er is niet onderhandeld vanuit vooringenomen stellingen. Er lagen geen stukken klaar op tafel of in de bureaula. Integendeel. Bijna een jaar lang vond een open samenwerking plaats: leren van elkaar, leren van goede voorbeelden uit het land, onderzoeken uit laten voeren, input van actieve bewoners en medewerkers van Woonstad Rotterdam organiseren, lange avonden debatteren, stukken schrijven en veel geleerd over samenwerken en participatie.

In samenwerking met Joop Hofman van Rode Wouw heeft Leo van Gerven een bijdrage geleverd naar dit dynamische proces met als resultaat een nieuw participatievoorstel. «

download: Participatievoorstel Woonstad Rotterdam