Slideshow

Pleinen

Levendige en aantrekkelijke pleinen vervullen een belangrijke sociale, culturele en economische functie voor de hele buurt en dragen bij aan een goede sfeer. Vanuit integraal perspectief bieden ze kansen de kwaliteiten van de buurt te benutten en uit te bouwen. «