Slideshow

Breda/Tilburg – Pleinen

Met het project ‘Ruimte om vooruit te komen’ richt AdProm zich op de sociale en fysieke aanpak van vier buurtpleinen in Breda en Tilburg.

Om slagvaardig en snel te kunnen handelen zijn kennis, middelen en energie bedrijfsmatig gebundeld. Een nieuwe onderneming richt zich als faciliteitengenerator op meer dan alleen het opknappen van de pleinen. Het gaat concreet om een zakelijk opererend bedrijf met capaciteit, financiële middelen, kennis, kunde en daadkracht, dat lokaal gewenste oplossingen zoekt en samenwerkingsverbanden aangaat met betrokken partijen. Het investeren gebeurt in gebouwen, (startende) ondernemers, cultuur, sport, buitenruimte, pleinmanagement en sociale programma’s. Innovatief zijn:

  • samenwerkende partijen in Breda/Tilburg in een coöperatieve onderneming
  • bedrijfsmatige opzet en aanpak
  • breed toepasbare methodiek
  • bewonersbetrokkenheid bij planvorming, realisatie en beheer
  • integrale aanpak van pleinen gericht op sociaal, fysiek en (wijk)economie «

 

download: Ruimte om vooruit te komen’