Slideshow

Rotterdam – Pleinen

Onder het motto ‘de bekende vreemde’ werkte het Sociaal Platform Rotterdam (SPR), onder leiding van Pieter Winsemius, aan ontmoetingen op pleinen in Rotterdam. Het College van B&W had een adviescollege de taak gegeven nieuwe sociale aanpakken in aandachtswijken te ontwikkelen. Doel was de pleinen hun sociale functie terug te geven. Ontmoetingen organiseren zodat de pleinen weer gaan bruisen van activiteiten en gezelligheid.

Als aanjager van de SPR stimuleerde Leo van Gerven de ontmoetingen op Plein 1953, het Afrikaanderplein en het Johan Idaplein. Nieuwe ontmoetingen hebben te maken met activiteiten, functies van en aan het plein, inrichting en imago van het plein. Van belang is vooral bewoners uit de omgeving te activeren en te betrekken. Alles is er hierbij op gericht om de bewoners en ondernemers vooruit te laten komen. «


download: Het levende plein