Slideshow

Breda – Noordoost

‘Wonen zonder zorgen’, dat is de ambitie van het project Woonzorgwelzijnswijk in Breda Noordoost. Doel is het zelfstandig wonen voor ouderen te realiseren, zodat zij in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen ook als ze meer zorg nodig hebben. In de wijk vindt een grootschalige vernieuwingsoperatie plaats met ‘Samenwerken aan leefbaarheid’ als een van de belangrijkste uitgangspunten. Als programmamanager heeft Leo van Gerven een actieve bewonersparticipatie ontworpen en gestimuleerd. Met de combinatie van Wonen, Zorg en Welzijn wil men ouderen zekerheid, keuzemogelijkheden en een veilige woonomgeving bieden.

Bijna eenderde van de bewoners van Breda Noordoost is 55-plussers. Voor hen wil de gemeente zorgkruispunten realiseren: zorgvoorzieningen in combinatie met in totaal ruim 2.500 woningen. Het plan sluit aan op de wensen van bewoners en samenwerkende organisaties. De meeste zorg wordt aan huis geleverd en de woningen worden aangepast. Activiteitencentra, barrièrevrije looproutes, een wijkservice- en informatiepunt en een netwerk van dienstverleners maken deel uit van het project. Het principe van wonen, zorg en welzijn is overal toepasbaar. «