Slideshow

Huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties behartigen de belangen van huurders. Ze staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar!

Met de invoering de nieuwe Woningwet in 2015 hebben huurdersorganisaties er een belangrijke taak bij gekregen. Ze zijn nu gelijkwaardige gesprekspartner voor de corporatie en gemeente bij het […]